Uydu ...

Peyk,
Uydu.
Seyyare.
Küçük gezegen, 
İngilizce: satellite, moon,
Fransızca: satellite, 
Almanca: satellit, trabant.
Rusça: sputnik.
Farsça: peyk.

Bir şeyin etrafında, ona tabi olarak dönen. 
Bir gezegenin çekiminde bulunarak onun çevresinde dolanan daha küçük gezegen, peyk.
Türlü amaçlarla yerden fırlatılan ve genellikle kapalı bir yörünge çizerek yer çevresinde dolanan araç.
Bir gezegenin, ya da genel olarak bir gökcisminin çevresinde dolanan başka bir cisim.
Görünüşte bağımsız, gerçekte başka bir devlete bağımlı olan (devlet).
Yörüngesel devinimini bağlı olduğu gezegen çevresinde yapan ve onunla birilikte dizgenin asıl özeği olan yıldız çevresinde de dolanan gökcismi.
Bir gezegen ya da gökcisminin çekiminde bulunarak onun çevresinde dolanan daha küçük gezegen, gökcismi. 
Bir öğecik çekirdeğinin çevresinde dönen eksiciklerden her biri.
Evrensel çekim kuvveti etkisiyle, Kepler yasaları uyarınca bir gezegen çevresindeki kapalı yörüngeler üzerinde dolanan gökcisimleri.
Satellatizm gösteren.

Peyk kelimesinin diğer anlamları;
Haber ve mektup taşıyan kimse, haberci.
Haber ve mektup getirip götüren.
Osmanlı Devleti’nde habercilik ve padişahlarla şehzadelere muhafızlık yapan, atlıların yanında koşarak giden, gösterişli kıyafetleriyle bazı törenlere katılan, bu iş için hızlı koşucu olarak eğitilmiş yeniçeri askeri.
Birine tabi olan, bağlı bulunan (kimse, kuruluş, devlet).
İşlerini ve davranışlarını daha güçlü birinin isteğine uyduran (devlet, kurum, kimse).
Belli başlı kromozomlarda görülen, ana kromozom'a, sap biçiminde ince uzantıyla tutunmuş küçük kromozom parçası.
Büyük bir lezyonun kenarında oluşan küçük veya ikincil olarak biçimlenmiş olan lezyon. 
Atardamara çok yakın olarak seyreden toplardamar.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ