Aruz ölçüsünde, kısa okunması gereken bir heceyi kalıba uydurmak için uzatma...

İmale,
Karşıtı: Zihaf.
Arapça: imale.
Arapça, meyl, eğilmek, sapmak' tan imale sözcüğü türetilmiş.
Aruz ölçüsünde, kısa okunması gereken bir heceyi kalıba uydurmak için uzatma.
Eskiden, uzatma.
Eskiden, Bir tarafa yatırma, eğme.

Aruz vezninde kısa okunması gereken heceyi ölçüye uydurmak için uzun okuma, zihaf karşıtı.
Divan edebiyatı terimi: Kısa heceyi uzun okuma.
Bir heceyi vezne uydurmak için uzatarak okumak.
Aruzda vezne uydurmak için kısa bir heceyi uzun hece sayılacak kadar uzun okuma veya sessiz harf ile biten kapalı heceyi bir kapalı ve bir açık hece gibi okuma. 

Bir tarafa doğru eğme, çevirme, meylettirme; eğilme, çevrilme
Bir tarafa meylettirmek. 
Bir tarafa eğmek.
Benzetmek.
Mal vermek.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ