Para ...

Ülefe,

Nakit,
Para, 
Papel, Par.
Tıkır, Tıngır, 
Mangiz, Mangır.
Beşbeş, Beyazca, Bidibidi,
Ağşa, Akça, Som, 

Kayme, Kazanç.
Farsça pare, parça, gümüş parçası.
İngilizce: coin, money, 
Fransızca: monnaie.
Devletçe bastırılan, üzerinde değeri yazılı kâğıt veya metalden ödeme aracı, nakit.
Alış verişte ödeme aracı olarak kullanılmak üzere devlet tarafından basılıp tedavüle çıkarılan, üzerinde itibari değeri yazılı kağıt veya maden.
Devletçe bastırılan, üzerinde değeri yazılı kağıt veya metalden ödeme aracı.

Ülefe başka anlamı;
Giysi(Kütahya yöresinde)
Eskiden, Kuruşun kırkta biri.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ