Acı, sızı ünlemi ...

Uf,
Uy,
Ay,
Ah,
Aman,
Vay.
Sızı,
Acı, sızı duyulduğunda veya sıkıntılı bir durumda söylenen bir söz.
Ağrı, acı vb. duyguları anlatan bir söz.
Ağrı, acı duyulduğunda söylenen bir söz.
Korku, acı, acıma bildirir ünlem.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ