Mizaç, huy ...

Tab,
Fıtrat,
Mizaç,
Huy,
Karakter.
Seciye,
Şema, 
Meşreb, 
Damar,
Haşibe, Haslet. 
Arapça haslet, (ﺧﺼﻠﺖ) 
Yaratılıştan gelen özellik, huy, tabiat.
Tabiat, fıtrat, bünye.
Huy, yaradılış, tabiat, karakter.
Bir şeyle karıştırılmış olan başka bir şey.
Arapça mizac, mizaç, (ﻣﺰﺍﺝ). 
İnsanın ruh yapısıyle ilgili meyil ve özelliklerinin tamamı, huy, yaratılış, tabiat.
Bir insanın vücudunda bulunan kan, safra vb. unsurlardan birinin nispetindeki, yaratılıştan gelen fazlalık sebebiyle ortaya çıkıp o insanı benzerlerinden farklı duruma getirdiğine inanılan hal.

Eskiden İnsan vücudunun fizyolojik yapısı, sağlık.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ