Ağrı ilinin eski adı...

Karaköse,
Ağrı.
Ağrı ilinin eski adı.
Karaköse, (Cumhuriyet döneminde)
Şorbulak, (Osmanlılar döneminde)
Karakilise, (Ermeniler zamanında).
Ağrı ili Doğu Anadolu Bölgesinde, bulunur. Adını Ağrı Dağı'ndan almıştır. 

Ağrı dağı 5165 m. yükseklik ile ülkemizin en yüksek dağıdır. Cumhuriyetin ilanından sonra Ağrı, 1927 yılında il olmuştur.

Tevrat'ta bahsedilen Nuh tufanının adı geçen Ararat Dağı ve çevresinde olduğu bahsedilir. Ağrı ilinin de bu dağ yani Ararat olduğu sanılmaktadır. Bu nedenle Ağrı iline ve dağına batılılar tarafından Ararat denilmektedir.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ