Mecra, yatak ...

Aknak,
Mecra, yatak, kuru sel yarıntıları, dere yatağı.
Adana yöresinde aknak.
Akak,
Yatak,
Mecra,
Akarsu yatağı.
Suyun aktığı yol. 
Su yolu. 
Kanal.
Bir işin gidişi, bir olayın doğrultusu.
Irmak, dere, çay, küçük akarsu.
Halk ağzında Suyun ivinti yeri.
Halk ağzında Eğimi, inişi fazla olan yer.


Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ