Dogma ...

Nas,
Sav,
İnak,
İnağ, inah, yinak
Yunanca dogma.
Kendisine inanılır ve güvenilir emin kimse, inal. 
Kendisini emniyette bilen.
Belli bir konuda ileri sürülen bir görüşün sorgulanamaz, tartışılamaz gerçek olarak kabul edilmesi. 
Doğruluğu sınanmadan benimsenen, bir öğretinin veya ideolojinin temeli yapılan sav, nas, inak.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ