Kavram ...

Mefhum,
İngilizce: concept, notion,
Fransızca: concept, notion.
Almanca: Begriff
Kavram,
Nosyon,
Fehva,
Anlayış,
Medlul,
Fikir,
Tarz,
Görüş,
Deyim, Terim,

Bir nesnenin veya düşüncenin zihindeki soyut ve genel tasarımı, mefhum, fehva, konsept, nosyon.
Herhangi bir nesne ya da olayın temel öğe ve özelliklerini kapsayan soyut bir düşünü.
Bir şey üzerinde birçok ayrı algıları kapsayan genel düşünce. 
Bir olay, bir nitelik ya da nicelik üzerinde oluşan zihinsel imge. 
Kaplamı ve içeriği bir im ya da sözle anlatılarak anlam kazandırılan soyut düşünce.

Kavram kelimesinin başka anlamları;
Halk ağzında Karın zarı, periton.
Bağırsakları ve böbreği örten zar, karın zarı, periton.
Tutam, avuç dolusu (Anadolunun bir çok yöresinde halk ağzında söylenir.)
Bağlam, deste (Maraş yöresinde)
Çevre (Kastamonu yöresi)

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ