Ayrıntısı çok olmayan...

Kısa,
Öz,
Yalın.
Sade,
Farsça sade, (ﺳﺎﺩﻩ)
Ayrıntısı çok olmayan.
Süsü, gösterişi olmayan, yalın, gösterişsiz.
İçine bir şey katılmamış
Süs ve zorlamadan uzak, açık ve anlaşılır
Yalnız, yalnızca, 
Sadece.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ