İslam inançlarına dört büyük melekten biri ...

İsrafil,
İsrafil meleğinin görevi kıyamet günüdedir. Kıyamet günü geldiğinde İsrafil Sur isimli alete bir kez üfleyecek ve dünya hayatı son bulacaktır. İkinci kez üflediğinde ise yeniden dirilme yaşanacak ve mahşer günü olarak ifade edilen zaman başlayacaktır. İslam inançlarına dört büyük melekten biri.

İslam’da dört büyük melek şunlardır: Cebrail, Azrail, İsrafil, Mikail.
Cebrail; Cebrailin görevi peygamberlere Allah'ın emirlerini iletmek. Vahiy yolu ile peygamberlere ulaşan Cebrail, 4 büyük melek içerisinde en üstün olandır.

Mikail; Mikail doğa olaylarını idare etmekle görevlendirilmiştir. Doğa olayların yanı sıra insanların rızıklarını temin edebilmesi için bitkilerin yeşermesi ve meyvelerin oluşması gibi olayları Mikail gerçekleştirir.

Azrail: Meleklerin içerisinde en önemli görev Azrail meleğinindir. Azrail, günü gelmiş olan canları almakta görevlendirilmiş melektir. Allah'ın emirleri ile insanların hayatını sonlandıran Azrail, kıyamet günü geldiğinde tüm varlıkların yine canını alacak ve en son olarak ise kendin yaşamına son verecektir.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ