Bazı ülkelerde yasama organının bir parçası olarak görev yapan kurum ...

Senato, 
(Latince, Senatus)
Bazı ülkelerde yasama organının bir parçası olarak görev yapan kurumdur. 
Senatolar genellikle çift meclisli ülkelerde bulunur. Daha yüksek düzeyde olan meclise verilen isimdir. Senatoların asil üyelerine Senatör denir. Dünya tarihindeki ilk senato Roma'da M.Ö. VIII. yüzyılda kuruldu. M.S. VI. yüzyıla kadar devam etti. 

Ayrıca Bizans İmparatorluğu da Doğu Roma İmparatorluğu olarak M.S. IV. yüzyıldan başlayarak XIII. yüzyılda 4. Haçlı Seferinin İstanbul'u işgal etmesine kadar senato kurumunu devam ettirdi.

Günümüzde Amerika Birleşik Devletleri ve Avustralya başta olmak üzere birçok ülkede senatolar yasama kurumunun bir parçası olarak görev yapmaktadırlar. Türkiye'nin öncül devleti olan Osmanlı İmparatorluğu'nda 1876 Anayasası ile Ayan Meclisi adıyla bir senato kurulmuş ve 1920 yılına kadar çeşitli aralarla görevini sürdürmüştür.

Türkiye'de 1961-1980 yılları arasında çift meclisli sistem yürürlükteydi. TBMM, Millet Meclisi ve Cumhuriyet Senatosu olmak üzere iki meclisten oluşuyordu. 1980 yılından sonra, tekrar tek meclisli sisteme geri dönüldü ve senato kurumu 19 yıllık bir çalışma süresinden sonra Türkiye'de yürürlükten kalktı. 7 Haziran 2008 tarihinde Meclis Başkanı Köksal Toptan yeniden senato sistemine dönülmesi için bir önerge yayınladı.

İngiltere'de parlamento iki meclislidir. Bunlardan biri zengin ve soyluların meydana getirdiği Lordlar Kamarası, diğeri ise halkın temsilcilerinden meydana gelen Avam Kamarasıdır. On üçüncü yüzyılın başlarında İngiltere'de Lordlar Kamarası daha ağır basıyordu. Sonraları, Lordlar Kamarasının parlamentodaki gücü zayıfladı. Avam Kamarası daha güçlü hâle geldi.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ