İnsan...

İn,
İns, Uns.
Kes, (Farsça İnsan kişi).
Tabs, 
İnsan.
Yalınguk,
Benibeşer, Nisyan.

Akıl, şuur ve iman ile diğer canlılardan ayrı, Cenab-ı Hakkın en mükerrem yarattığı mahluku olup, Rabbani nimetleri unutkanlığı dolayısıyla insan denilmiş.
Huy ve ahlak yönünden üstün nitelikli (kimse).
Ademoğlu, adem evladı.
Konuşabilen tek yaratıktır.
Huy ve ahlakı yüksek. 
Usu olan canlı varlık. 
Terbiyeli.

İngilizce: modern man, 
Fransızca: homme, 
Almanca: Mensch
Yunanca, anthropos,
Arapça insan, (ﺍﻧﺴﺎﻥ). 
Arapça, ünsiyet etmek, alışmak anlamındaki uns'den, türemiş.
İki ayaklı, iki elli, aklı ve konuşma yeteneği olan memeli canlı.
Bu türden olan canlı, birey, fert
Herhangi bir kişiyi ifade etmek için zamir gibi kullanılır.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ