Türk müziğinde 15. yüzyılda kullanılmış telli bir çalgı...

Terentay,
Terentay altıgen şeklinde, kolu 104 cm olan telli bir çalgıdır.
Türk müziğinde 15. yüzyılda kullanılmış telli bir çalgı.

Telli sazlar; 
Berbat,
Çeng, 
Eğri, Evzan,
Gıcık
Mugni, Murassa
Pipa (piypa),
Rebab, Ruhfeza
Şidurgo, Şehrud, Şeştar,
Terentay
Yatugan, YektayPopüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ