Yaş, ağaç türü kombinasyonu, büyüme ya da kuruluş şekli, bunların hepsi veya bir kısmı ile kendisini çevresinden açık olarak ayıran ve en az bir hektar büyüklükte olan orman parçası...

Meşcere,
Yaş, ağaç türü kombinasyonu, büyüme ya da kuruluş şekli, bunların hepsi veya bir kısmı ile kendisini çevresinden açık olarak ayıran ve en az bir hektar büyüklükte olan orman parçasıdır.  
Yaş, ağaç türü, ağaç türü karışımı, büyüme ve gelişme özelliklerinden biri, birkaçı ya da tamamı bakımından kendini çevresinden ayıran ve en az 1 hektar büyüklüğünde olan orman parçasına meşcere denir.

Meşcere kelimesi Türkçe'de ağaç anlamına gelir. 
Arapça şecere, (ﺷﺠﺮﻩ)  ağaç demektir.
Bir kimse veya ailenin en uzak atasından başlayarak kendisine kadar gelen bütün fertlerini gösteren ve daha çok ağaç resmi şeklinde yapılan çizelge, soy ağacı, soy kütüğü, silsilename.
Bir tek ağaç, herhangi bir ağaç.
Ağaç yetişen yer, belli özelliklere sahip orman birimi.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ