Belirti bilimi...

Fenoloji,
Fransızca phenologie.
İngilizce: phenology, 
Almanca: Phenologie
Yunanca phainein: gözükmek; logos: bilim.
Bitkilerin yıl içinde büyüme ve gelişmelerinde görülen değişikliklerle iklim olayları arasında ilgi kurarak bundan sonuç çıkaran bilim.
Çiçek açma, göç, üreme gibi iklime ve çevre koşullarına bağlı, periyodik biyolojik olayların kaydı ve incelenmesi.
Çiçek açma, üreme, göç gibi iklime ve çevre koşullarına bağlı, periyodik biyolojik olayların incelenmesi ve kaydı.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ