Pirinç ...

Lako,

İri Taneli Pirinç Türü
Kabuklu Pirinç
Kırık pirinç
Pirinç,
İng. rice.
Kaliteli bir pirinç türü

Çeltik,
Rüzz,
Dügü,
Erz,
Pirinç,
(Oryza sativa)
(Fars. birinc – piring)
Buğdaygillerden, kökleri bol su içinde yetişen bir bitki
Türkçede kabuğu ayıklanmamış pirince verilen çeltik.
Bu bitkinin besin olarak kullanılan tanesi
Bu alaşımdan yapılmış.

Pirinç diğer anlamları;
Elazığ yöresinde, pirinç; Çekirdekli ve küçük taneli yabanıl dut.
Bakıra çinko katılarak elde edilen sarı renkte bir alaşım. 
Bakıra çinko katılarak elde edilen sarı renkteki alaşımların genel ismi.
Bakır ve çinko alaşımı, Bu alaşımdan yapılmış.

Bir veya iki düz ilmeğin üzerine bir veya iki ters ilmek örülmek suretiyle yapılan yün örgüsü desenine pirinç örgü denir.

Pirincin öğütülmesiyle elde edilen, çocuk maması ve muhallebi yapmakta kullanılan bir çeşit una pirinç unu denir.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ