Hesaplaşma, karşılıklı hesap görme...

Muhasebe,
Arapça: muhasebe.
Arapça muhasebe sözcüğü, hisab, saymak, hesap etmekten türetilmiş.
Hesaplaşma, karşılıklı hesap görme.
Hesablaşmak.
Hesab görmek.
Hesab işi ile uğraşmak.
Hesap işleriyle uğraşma.
Hesapların bütünü.
Tüccar, işletmeci, ticari, kuruluş vb.nin gelir gider hesaplarının tutulması, makbuz, fatura ve defterlerinin bu işin tekniğine uygun biçimde düzenlenmesi işi ve usulü.
Bir resmi dairenin, hesap işlerini yürütmek ve kontrol etmekle görevli olan kısmı.
Hesab işini gören resmi makam.
Olumlu olumsuz bütün ihtimalleri hesaplama.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ