Eskidilde, anlamazlıktan, bilmezlikten gelme, bilmiyor görünme, kendini gafil gösterme ...

Tegafül,
Arapça tegaful, (ﺗﻐﺎﻓﻞ),
Arapça,  tegaful sözcüğü, ihmal etmek, terketmek anlamında olan gaflet sözcüğünden türetilmiş.
Anlamazlıktan, bilmezlikten gelme, bilmiyor görünme, kendini gafil gösterme.
Anlamazlıktan gelme.
Bilmez görünmek, anlamazlıktan gelmek. 
Kasden kendisini gafil göstermek. 

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ