Sözlük bilimci...

Leksikolog,
Leksikograf
Sözlük bilimci.
Sözlükçü.
Sözlük bilimi ile uğraşan kişilere leksikograf (leksikolog), sözlük bilimci ya da sözlükçü adı verilir.
Sözlük bilimi uzmanı, leksikograf.
Sözlük yazma ve hazırlama işi, leksikografi.

Sözlük bilimi,
İngilizce, Lexicology
Leksikografi veya Sözlükçülük,
Metaleksikografi.
Sözlüklerin derlenmesi, düzenlenmesi ya da yazılması işine veya bu sanata Leksikografi denir.
Bir dilin veya karşılaştırmalı olarak çeşitli dillerin söz varlığını sözlük biçiminde ortaya koyma yöntemlerini ve uygulama yollarını gösteren dil bilimi dalıdır.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ