Konya'nın Antalya il sınırında bir ova...

Gembos,
Kembos (Gembos) Ovası.
Konya'nın Antalya il sınırında bir ova.
Akdeniz Bölgesi'nde, Batı Toroslar kesiminde, kuzey güney doğrultulu karstik bir ova. Ovanın denizden ükseltisi 1.150 m' dir. Kireçtaşının hakim olduğu dağlar arasında yer alır. Kuzey ucunda, kendisine katılan Uzunsu ile beslenir. Dışarıya akıntısı olmayan ova, kışın ve ilkbaharda bir göl halini alır, yazın suları çekilir. 

Ayrıca Batı Toroslar'da ünlü Gemboğaz (Gembos) yaylası, da vardır.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ