Saatte binlerce baskı yapabilen bir tür baskı makinesi ...

Rotatif,
Fransızca rotatif.
Dönerek çalışan.
Saatte binlerce baskı yapabilen bir tür baskı makinesi.
Büyük bir çabuklukla dönerek işleyen ve saatte binlerce adet baskı yapan bir tür basım makinesi.
Silindir şeklindeki klişeleri hızlı ve sürekli biçimde dönerek işleyen ve yüksek süratle baskı yapan matbaa makinesi.

1912 yılında Caspar Hermann ilk rotatif ofset makinelerini üretmeye başlamıştır. Bu sistem yüksek tirajlı gazete, kitap, dergi, katalog, telefon rehberi, broşür gibi işlerin basımı için çok uygundur. 

Rotatif ofset baskı sisteminde bobin kağıtlar kullanılır, çift taraflı baskı yapılır ve kağıt yine bobin olarak makineyi terk eder veya makinenin çıkış kısmında kırma katlama ünitesi mevcutsa katlanarak sayılır ve istif edilir.

Ükemizde ilk rotatif ofset baskı makinesi 1963 yılında gazete basımı için çalışmaya başlamış ve zamanla belli başlı gazeteler de bu sistemi benimsemişlerdir. Bu makinelerde çoğunlukla, kauçuk kauçuğa (Blanket - Blankete) baskı sistemi uygulanmaktadır. İki kauçuk silindir arasından kağıt geçer ve bu geçiş sırasında ön ve arka baskısı yapılır. Kauçuk kazanları, birer kalıp kazanı ile temas halindedir. 

Flesko Baskı; Rotatif baskı makinalarında yükseltilmiş plastik ya da kauçuk kalıplarla yapılan baskı tipidir. Bobin kağıt veya plastik folyeler üzerine baskı yapar. Flekso baskı sistemi çoğunlukla ambalaj, etiket ve gazete baskısında kullanılmaktadır. Flekso baskıda anilin boya (taş kömürü eterinden elde edilen organik boya) kullanılır.

Rotatif Baskı; 8, 16, 32 sayfa modelleri için daha yoğunlukta kullanılan, bobin kağıda çok ince gramajlarda bile yapılan baskı türüdür. Genellikle Gazete, İnsert,Dergi vb.yüksek tirajlı işler için kullanılan baskı tekniğidir.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ