Büyük bir çabuklukla dönerek işleyen ve saatte binlerce adet baskı yapan bir tür basım makinesi...

Rotatif,
Fransızca rotatif.
Dönerek çalışan.
Saatte binlerce baskı yapabilen bir tür baskı makinesi.
Büyük bir çabuklukla dönerek işleyen ve saatte binlerce adet baskı yapan bir tür basım makinesi.
Silindir şeklindeki klişeleri hızlı ve sürekli biçimde dönerek işleyen ve yüksek süratle baskı yapan matbaa makinesi.

1912 yılında Caspar Hermann ilk rotatif ofset makinelerini üretmeye başlamıştır. Bu sistem yüksek tirajlı gazete, kitap, dergi, katalog, telefon rehberi, broşür gibi işlerin basımı için çok uygundur.

Ükemizde ilk rotatif ofset baskı makinesi 1963 yılında gazete basımı için çalışmaya başlamış ve zamanla belli başlı gazeteler de bu sistemi benimsemişlerdir. Bu makinelerde çoğunlukla, kauçuk kauçuğa (Blanket - Blankete) baskı sistemi uygulanmaktadır. İki kauçuk silindir arasından kağıt geçer ve bu geçiş sırasında ön ve arka baskısı yapılır. Kauçuk kazanları, birer kalıp kazanı ile temas halindedir. 

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ