Antik çağda kullanılan büyük bir saklama kabının Yunanca adı ...

Pitos,
Pithos,
Büyük bir saklama kabının Yunanca adıdır. 
Neolitik, Tunç Çağı ve Demir Çağı'nda Akdeniz'i çevreleyen medeniyetler arasında kullanılan topraktan yapılmış büyük saklama kapları için pitos sözcüğü kullanılmış. Antik Çağ'da genelde şarap ve zeytinyağı gibi sıvı ürünlerle kuru tarım ürünlerini depolamakta kullanılan büyük çapta küplere verilen ad.

Pitoslar, sıvılar ve tahıllar için depolama aracı olarak kullanıldı. Bu işler sonraki dönemlerde varil ve fıçılarla yapılmış. 

Pitos sözcüğünün diğer bir anlamları;
Dansta ve şarkıda ritme uygun olarak parmak şıklatmak.
"Yıldız çalısı", "Avustralya defnesi" ve "Sahte portakal" adları ile bilinen parka ve bahçe düzenlemelerinde kullanılan süs bitkisine verilen ad.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ