Etkinlik..

Aktivite,
İngilizce, activity.
Fransızca, activite.
Almanca: Aktivitat
Faaliyet,
Arapça faaliyet, (ﻓﻌ]ﺎﻟﻴّﺖ)
Faal olma durumu, çalışma, hareket, etkinlik, aktivite.
Müessiriyet,
Etkinlik,
Etkin olma durumu, müessiriyet.
Herhangi bir hususta gösterilen faaliyet, yapılan iş.
Bir işletmenin, bir kurumun belli bir alandaki eylemi, faaliyet, aktivite.
Fiilde bulunanın, etkin olanın niteliği.
Bir canlının iç veya dış uyaranların etkisiyle giriştiği çalışma durumu.
İnsanın çevresiyle arasındaki ilişkileri düzenleyen her türlü eylemi.
Bir canlının içinde geçen ya da kendisinin giriştiği çalışma durumu.
Çocukların, kendi amaç ve gereksinmelerine uygun geldiği için isteyerek katıldıkları herhangi bir öğrenme durumu.

Eylem gücü, etki gücü.
Eylemde bulunanın, etkin olanın niteliği. 
Etkide bulunmak için yapılan atılım. 
En az çaba veya maliyet ile en çok sonuç elde etme kapasitesi. 
Etkin olma durumu, bazı etkileri oluşturma yeteneği. 
Düzenli, amaçlı ve örgütlü hareket. 
İnsanın çevresiyle arasındaki ilişkileri düzenleyen her türlü eylem.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ