İlkçağ ...

Antikite,
Fransızca antiquite.
İng. antiquity
İlkçağ.
Antikçağ,
Eskilik.
Eski Çağ,
Eski olma durumu.
En eski zamanlardan başlayarak Batı Roma İmparatorluğu'nun çöküş yılı olan miladi 476' yılına kadar süren çağ.
Eski çağlardan kalan mimari eserler ve heykel, madalyon vb. çeşitli eşya.

Yunanca, Antika; 
Kıymetli sanat eseri. 
Eski zamandan kalma eser.


Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ