Durgun su ....

Rakit,
Arapça rakid, (ﺭﺍﻛﺪ)
Durgun (su).
Durgun su.
Arapça, sakin olmak, dinmek anlamındaki rukud kelimesinden türetilmiş.
Durgun, hareketsiz, kıpırtısız.
Rakid(e), Hareketsiz, durgun.

Göl,
Akmaz,
Bögeç, Bögem, Bögğem.


Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ