Hayatın çeşitli evrelerinden her biri...

Yaş,
İngilizce, age, 
Fransızca, age, 
Almanca, Jahre alt
Bir varlığın doğumundan başlayarak ömrü boyunca tekrarlanan belirli zaman aralıklarının toplamı.
Hayatın çeşitli evrelerinden her biri.
Doğuştan beri geçen ve yıl birimi ile ölçülen zaman, sin.
Hayatın çeşitli evrelerinden her biri, çağ.
Bir kurum, bir kuruluş, düzen vb. nin kurulduğundan bu yana geçen zaman.
Bir gök cisminin oluşmaya başladığı günden bugüne kadar geçirdiği zaman süresi.
Yaş, ömür.

Yaş kelimesinin başka anlamları;
Nemli, ıslak, kuru karşıtı.
Kendi suyunu, canlılığını yitirmemiş, kurumamış, kurutulmamış, taze.
Gözyaşı,
Argo Kötü, Zor.
Taze,
Deniz.
Akşamla yatsı arası (Konya yöresi)
Çok çevik, sağlam (Bolu yöresi)
Halk ağzında, çürük, güvenilmez (Niğde ve yöresinde)

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ