Eski Türklerde deniz tanrıçası. ..

Akana,
Eski Türklerde deniz tanrıçası. 
Ak Ana - Türk, Tatar, Altay, Yakut, Çuvaş mitolojilerinde Deniz Tanrıçası. Değişik Türk dillerinde Ağ Ana, Ürüng Ene, Şura (Sura, Sor) Ene olarak da bilinir. 
Moğollar ise Sagan (Sagağan, Saj) Ece olarak anarlar.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ