Bir gemi veya uçağın gidiş yönü...

Rota,
İtalyanca rotta,
İtal rotta, course.
İspanyolca, rota, 
Fr route, 
Rusça, kurs.
Vapur ve gemilerde istikamet yolu. 

Bir gemi veya uçağın izlediği yol, seyir yolu.
Bir gemi veya uçağın gidiş yönü, izleyeceği yol.
Geminin seyir yolu, 
Gidilen yol.
Bir geminin gidiş yönü.

Rota'nın diğer anlamları;
Sıra listesi
Görev listesi
Nöbet cetveli, listesi, çizelgesi.
Papalık makamında yüksek dini mahkeme.
Mecaz olarak; Görüş veya tutuma göre gidilen, izlenen yol.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ