Ayrılık konusunda yazılan şiir...

Firakiye,
Firakiyye.
Eski dilde firakiye.
Arapça firakiye, (ﻓﺮﺍﻗﻴ]ﻪ)
Ayrılık konusunda yazılan şiir.
Arapça ayrılıkla ilgili firaki kelimesinden türetilmiş.
Konusu ayrılık acısı olan, sevgiliden ayrı düşmenin ıztırabını dile getiren manzume.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ