Su yolu üzerinde bulunan su haznesi ...

Maslak,
Arapça maslak,
Arapça, yol anlamında meslek sözcüğünden türetilmiş.
Eski dilde, maslak.
Su yolu üzerinde bulunan su haznesi.
Su yolları üzerinde bulunan, içinde toplanan suyun ufak boru veya künklerle çeşitli yönlere dağıtıldığı küçük havuz.
Sürekli su akan boru.
Daima akan su borusu.
İçinden devamlı su akan boru, su borusu.
Çeşmeye gelen su yollarının arasındaki kumluk.
Hayvan sulamak için yapılmış büyük taş yalak.
Büyük yalak.
Boruları aşırı basınçtan korumak amacıyla su yolu üzerinde yapılan içi su dolu hazne.

Maslak sözcüğünün diğer anlamları;
Güldürücü, şaşırtıcı, beklenmedik biçimde konuşan (Kahramanmaraş yöresinde)
Gaziantep yöresinde, kasaplık hayvanların kesildiği yere denir.
Şakacı, güldürücü (Kayseri yöresinde)
Ağırbaşlı, durgun, uyuşuk (Sivas).

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ