Gösterim...

Seans,
Oturum,
Gösterim,
Gösteri.
(Fra. ,Lat. seance, İng. seance).
Bir işin yapılmasına ayrılan çalışma süresi, oturum:
Bazı tedavi yöntemlerinin uygulanması için ayrılan süre.
Sinema, tiyatro, konser gibi sanat dallarında yapılan gösterilerden her biri.
Sinema ve tiyatroda gösterim.
Mesleğini veya sanatını yapan bir kimsenin yanında, o kimsenin mesleğiyle ilgili bir iş için harcanan süre.
Aralıksız bir iş için harcanan süre.
Bir işin yapılmasına ayrılan çalışma süresi.
Sinema, tiyatro, konser vb. sanat dallarında verilen gösterilerden her biri.
Konser, sinema, tiyatro vb. sanat dallarında günün belirli saatlerinde yapılan gösterilerden her biri.
Doktor, ressam vb. nin mesleği veya sanatıyle ilgili süreli bir işi tamamlamak için farklı günlerde ayırdığı belirli zamanlardan her biri.
Poker, briç vb. oyunlarda ara verilmeksizin geçen zaman bölümü.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ