Nadir topraklar grubunun ilk elementidir...

Lantan,
Lantanyum (La),
Karbon esaslı aydınlatma sistemleri, hibrid araç pilleri gibi alanlarda kullanılıyor. Nadir topraklar grubunun ilk elementidir.
Nadir Toprak Elementleri yandaki tabloda gösterilmiştir.
Genellikle nadir toprak elementleri, Ağır Nadir Toprak Elementleri ve Hafif Nadir Toprak Elementleri olarak bölünmüştür. 
Lantan, Seryum, Praseodim, Neodimyum, Prometium ve Samaryum hafif nadir toprak elementleridir. 
Yttrium Öropiyum, Gadolinyum, Terbiyum, Disprosyum, Holmiyum, Erbium, Tülyum, Ytterbium ve Lutesyumu ağır nadir toprak elementleridir.

Nadir Toprak Elementleri;
Disprosyum (Dy)
Evropiyum (Eu), 
Erbiyum (Er)
Gadolinium (Gd),
Holmiyum (Ho)
İtriyum (Y), İterbiyum (Yb)
Lantanyum (La), Lütesyum (Lu)
Neodimyum (Nd)
Prasedmiyum (Pr), 
Prometyum (Pm)
Samaryum (Sm), Seryum (Ce), Skandiyum (Sc)
Terbiyum (Tb), Tulyum (Tm).

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ