Genç padişah...

Enuşe,
Hoş, mesut, saadetli. 
(Farsça)
Genç padişah. (Farsça)
Şarab, içki. (Farsça)
Genç padişah.
II. Osman ya da Genç Osman en genç 13 yaşında padişah, enuşe.

Genç Osman, 1604 yılında, 16. Osmanlı padişahı ve 95. İslam halifesi olmuş. Babası I. Ahmed, annesi Mahfiruz Hatice Sultan'dır. Farisi mahlaslı  divan edebiyatı şairi. Tahttan indirildikten sonraki adıyla Osman Çelebi. II. Osman 13 yaşında iken, amcası Sultan I. Mustafa'nın tahttan indirilmesi üzerine Osmanlı tahtına oturdu. 1622 yılındaki yeniçeri ayaklanması sonucunda devrilerek, Yedikule Zindanı’ nda boğularak öldürtülmüştür.

Padişaha verilen ünvanlar; 
Hünkar, Husrev, Hükümdar, 
Melik, Müteferrika, 
Sultan, 
Şehriyar,
Tacaver.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ