Gazel ve kasidenin ilk beytine verilen ad...

Matla,
Arapça: matla, 
 
Arapça, doğmak anlamındaki tulu sözcüğünden türetilmiş.
Bir kaside veya gazelin mısraları birbiriyle kafiyeli olan ilk beyti.
Divan edebiyatında kaside veya gazelin ilk beytine matla, bir kasidenin ya da gazelin son beytine ise makta denir. Gazelde matla' dan sonraki beyte de şahbeyt denir. Makta beytinde ozanın adı geçtiği için mahlas beyti, taç beyit de denir.

Şiirin en güzel beyti, ukr.
Bir şiirin en güzel beytine ukr denir. 
Arap şiirinde kasidenin en güzel beytine ukr adı verilir.
Divan edebiyatında kaside veya gazelin ilk beytine matla, bir kasidenin ya da gazelin son beytine ise makta denir. Gazelde matla'dan sonraki beyte de şahbeyt denir. Makta beytinde ozanın adı geçtiği için mahlas beyti, taç beyit de denir.

İki mısradan oluşan nazım parçasına beyit, modern deyişle kuple denir. Birbiri ardına gelen iki mısra bir beyittir. Bir beyit kafiyeli iki mısradan oluşursa eski dilde buna beyti musarra denir.
İki şairin birbirinden habersiz aynı mısrayı veya beyti tesadüfen yazmasına eskiden tevarüd denmekteydi.

Matla sözcüğünün diğer anlamları;
Güneş, ay ve yıldızların doğması. 
Doğacak yer, doğuş yeri, tulu mahalli.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ