Üçer dizelik bentlerden oluşan İtalyan şiir türü ....

Terzarima,
Terza-Rima,
Örüşük Uyak.
Üç dizelik bendlerle kurulu İtalyan nazım biçimi.
Üçer dizelik bentlerden oluşan İtalyan şiir türü.
Dize kümelenişi ve kafiye düzeni şöyle olup örüşük kafiyedir. aba bcb cçc ded. Son bent tek dizeden meydana gelir. Bent sayısında herhangi bir sınırlama yoktur. Bent sayısı az olan Terzarima'larda son dizenin şiirin en güçlü ve etkili dizesi olmasına dikkat edilir.

İlkin İtalyan nazmında kullanılan bu biçim, daha sonra başka edebiyatlarda da kullanılmıştır. Dante'nin İlahi Komedya'sının bu biçimle yazılmış olması, Terzarima'nın yaygınlık kazanmasını sağlamıştır. Terzarima, Türk edebiyatında ilkin Servet-i Fünun döneminde Tevfik Fikret'in, Şehrayin şiirinde 1899 yılında denenmiştir.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ