Eski dilde, bir işi yapan, en iyi kişi, işin ehli, uzmanı, en üstün. ..

Feriştah,
Bir işi yapan en iyi kişi, işin ehli, uzmanı ve en yetkili kimse.
Günümüzde belki de en sık kullanılan eski Türkçe kelimeler arasında yer alır. En üstün ve en iyi anlamına gelen kelime melek anlamındaki firişte kelimesinden türetilmiştir. 
Farsça feriştah,
En iyi, en üstün.
Farsça, melek anlamındaki firişte kelimesinden feriştah sözcüğü türetilmiş.
Ferişte (erişteh), Melek,
Argo; Bir işi en iyi bilen, en iyi yapan kimse, üstat.


Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ