Birbirinin içine girip karışmış, girişik, çapraşık ...

Girift,
Girişik,
Farsça kökenli bir kelime.
Farsça grift, (ﮔﺮﻓﺖ),
Farsça, girift sözcüğü, tutmak, saklamak anlamındaki girift sözcüğünden, türetilmiştir. 
Genel olarak karışık anlamındadır.
İç içe girmiş, karmaşık, birbirine dolaşmış ve çapraşık.
Tutma, yakalama. 
İç içe girmiş, birbirine dolaşmış, girişik: 
Karışık, çapraşık, kompleks, komplike.

Girift, Ney'e benzeyen, üflemeli bir çalgı.
Neye benzer, fakat neyden daha kısa ve eksik perdeli nefesli bir Türk musikisi sazı:
Bu müzik aletini çalan kişiye ise giriftzen (ﮔﺮﻓﺖ ﺯﻥ) adı verilir. 
Farsça girift, bir çeşit ney ve zen, vuran, çalan, girift, zen çalan (kimse).

Güzel yazı sanatında boş yer bırakmayacak biçimde iç içe istif edilmiş (yazı).
Hat sanatında harfleri birbiri içinden geçirilip dolaştırılarak iç içe istif edilmiş yazı.
İki veya üç çizgi veya dalın örülmüş gibi birbiri içine geçip birbirine muhtelif şekillerde dolanmasından meydana gelen süsleme motifi.

Giriftar; Farsça, (ﮔﺮﻓﺘﺎﺭ) Tutulmuş, yakalanmış, tutkun, müptela.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ