Toplumun her kesimince anlaşılmayan, kendine özgü sözcük, deyim ve deyişlerden oluşan özel dil...

Argo,
Fransızca: argot, jargon.
İngilizce: slang, 
Almanca: Argot, Gaunersprache, Rotwelsch
Eski dilde, lisan-ı hezele, lisan-ı erazil.
Argo sizcüğü, Rusça, Azerbaycan, Türkmen, Gagauz, Özbek, Uygur, Tatar, Kazak, Kırgız ve Hakas dillerinde de argo demektir.

Toplumun her kesimince anlaşılmayan, kendine özgü sözcük, deyim ve deyişlerden oluşan özel dil. Başıboşlar, hırsızlar gibi toplum düzeninin dışında kalan kişilerin kendi aralarında kullandıkları özel dil; bu dili belirleyen sözcük ve deyimler. Aynı meslekten olan kişilerin kendi aralarında kulladıkları özel sözcük ve deyimler. Aynı meslek veya aynı topluluk sınıfı arasında kullanılan özel kelimeler veya dil. Külhanbeylerin ve tulumbacıların kullandıkları, özel anlamlı kelime ve deyimlerin yer aldığı kaba dildir.

Her yerde ve her zaman kullanılmayan veya kullanılmaması gereken çoklukla eğitimsiz kişilerin kullandığı söz veya deyim. Serserilerin, külhanbeylerinin kullandığı söz veya deyim.
Külhanbeylerin kullandığı ağız, kaba konuşma biçimi.
Ortak dilden ayrı olarak daha çok kendini gizlemek isteyen belli topluluklar tarafından kullanılan, herkesçe anlaşılmayan, ortak dildeki kelimelere farklı anlamlar yükleyen, mecazi anlamların önemli bir yer tuttuğu özel dil.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ