Suriye'nin kuzeyi ve mezopotamya'da bir çok krallık kuran eski bir halk ...

Aramiler,
Aramice: ܐܪ̈ܡܝܐ‎,
Aramiye.
Aramiler Sami kökenli bir halktır. 
MÖ 11. yüzyıl ve MÖ 8. yüzyıl arasında Kuzey Suriye, Mezopotamya, Doğu Akdeniz kıyıları ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi' nde yaşamış bir halk. Suriye'nin kuzeyi ve Mezopotamya'da bir çok krallık kuran eski bir halk. Bronz Çağ’ın sonlarında (M.Ö. 1190), Kuzey Suriye, Mezopotamya'da yaşamış topluluklardan birisi de Aramlardır. 

İncil, kavmin Hz. İbrahim döneminde Yukarı Mezopotamya’ da yaşadığını belirtir. Önceleri göçebe yaşamı sürerlerken, daha sonra bölgede irili ufaklı devletler kurarak toprağa bağlandılar.  Önceleri Suriye çöllerinde göçebe olan bu halk, daha sonra başta Fırat Nehri yakındaki Bit Adini olmak üzere Karkamış'ın güney doğusunda başkenti Til Barsip olan bir Arami Devleti kurmuştur. Daha sonra Habur vadisinde birçok devlet kurmuşlar. Suriye'de Arpad ve Halep bölgesine yerleşmişlerdir. 

Bugün Süryani toplulukları Aramilerden geldiğini iddia ediyor.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ