Düzgün ve iyi konuşma yetisi...

Natıka,
Arapça, natıka (ﻧﺎﻃﻘﻪ)
Arapça Nutk (nutuk, söyleyiş, söyleme kabiliyeti, konuşma, hitabet) kelimesinden türetilmiş. Düşünüp söylemek hassası. 
Düşünüp söyleme hassa ve melekesi, konuşma gücü.
Fesahat ve belagatta söyleme kuvveti. 
Talakatı lisan, güzel konuşabilme kabiliyeti. 
Düşünüp söyleme yeteneği.
Düzgün ve iyi konuşma yeteneği.
Düzgün ve güzel söz söyleme.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ