Dört Halife'nin sonuncusu ...

Ali,

Hz. Ali,
Ali bin Ebu Talib,
(15 Eylül 601, Mekke - 28 Ocak 661, Kufe)
Dört Halif'nin sonuncusu.
İslam Devletinin 656-661 yılları arasındaki halifesi. 
Hz. Muhammed'in hem damadı hem de amcası Ebu Talib'in oğludur.

Hz. Muhammed'in müslümanlığa davetini kabul eden ilk erkek.
Sünnilere göre, dört halifenin sonuncusudur.
Şiilere göre imamların ilki ve peygamberin hak varisidir. Şii ve Sünni müslümanlar arasındaki farkın ana nedeni Hz. Muhammed'in gerçek varisinin kim olduğudur. Hz. Ali, Kabe'de doğan tek insandır. Peygamberin himayesinde büyümüştür.Hz. Muhammed' in kızı Fatıma ile evlenmiştir.

Peygamber'in vefatından sonra devletin başına dört halife sırasıyla geçmiştir.
İlk olarak Hz. Ebubekir  halife seçildi. 
Hilafet sırasıyla:
Ebu Bekir (632-634)
Ömer bin Hattab 
(634-644),
Osman bin Affan 
(644-656),
Ali bin Ebu Talib 
(656-661),

Bazı kaynaklar ilave olarak sadece 6 ay gibi bir süre görev yapan beşinci halife Hasan bin Ali'yi de dahil ederler.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ