Düzgün konuşma ya da gerçeği belirtme ...

İrap,
İrab,
Arapça irab, (ﺍﻋﺮﺍﺏ)
Arapça, Arapça’yı düzgün konuşmak anlamındaki areb sözcüğünden irab türetilmiştir.
Düzgün söz söyleme,
Düzgün konuşma ya da gerçeği belirtme.
Arapça kelimelerin sonunda bulunan harekelerin ve bazı harflerin cümledeki durumlarına göre değişikliğe uğraması.

Nahiv ilminin bu değişiklikleri anlatan bölümü.
Nahiv,
Arapça nahiv, (النحو ) Sözdizimi, Sentaks.
Nahiv cümlenin oluşum özelliklerini cümleyi oluşturan kelimelerin cümle içindeki fonksiyonlarını ve kelimelerin cümle içindeki dizilişlerini konu alan bir dil bilimi dalıdır. Batıda bu bilme sentaks denilir.

Nahiv ilmi genel olarak dil yapısını göz önüne alır Bu yapının parçalarını çözümler. Arapçanın mizanı yani ölçüsü olan sarf ilmi ise kelimeleri , yan yana dizilişlerine bakılmaksızın tek tek ele alır. Aynı kökten türemiş farklı yapıları inceler.Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ