Hallaç tokmağı ...

Lobut,

Labıt,
Labut.
İngilizce: club, 
Fransızca: massue, 
Almanca: Keule
Kalın, kısa ve düzgün sopa.
Hallaç tokmağı.
Gürgenden yapılmış şişe şeklinde tokmak.

Eskiden yatak, yorgan, minder ve yastıklarda yün ve pamuk kullanılırdı. Zamanla malzemeler iç içe girerek sertleşir ve rahatsız ederdi. Bunun için pamuk atan, yün atan kişiler lobut veya Pamuğu didik didik ederlerdi. Kullanılan malzemeler büyük bir yay ve tokmak. Hallaç tokmağı ve yer gerekli idi. İşte bu tokmak yaya vurularak pamuk ya da yün, gerili yay vasıtasıyla ayrılır ve kabarır.  Kullanılan bu tokmağa o zamanlar tokmak denirdi. Şişe şeklinde olup yayı gerdirip serbest bırakacak şekilde ustalıkla malzemeler dağıtılırdı. Bu tokmağa şimdilerde lobut deniyor. Tabi pamuk ve yün yataklar, minder ve yastıklar kalmadığından başka amaçlar için kullanılmaya başlandı. Kolun gücünü ve savurma yeteneğini geliştirmek için kullanılan şişe biçiminde değişik ağırlıktaki ağaçtan el aracı oldu. Bu işi yapanlara da hallaç denir. 

Hallaç arapça,  (ﺣﻼّﺝ), pamuk atan.
Yünü, pamuğu yay veya tokmak gibi bir araçla kabartma, ditme işini yapan kimse, atımcı.
Kol gücünü geliştirmek için kullanılan, gürgenden yapılmış jimnastik aracı.

Arapça, halc, pamuğun çiğit denilen tanesini çıkarmak amlamından türetilerek hallaç denmiş.
Pamuk veya yünü bu iş için yapılmış bir aletle, tokmak ve yay ile kabartan kimse, pamuk atıcısı. Pamuğu didik didik eden.  

Lobut kelimesinin diğer anlamları;
Sığırların aşık kemiği.
İri, kalın, kaba.
Sopa, Dayak aleti, Silah.
Mısır koçanını döverek tanelere ayırmaya yarayan sopa.
Kol gücünü geliştirmek için kullanılan, gürgenden jimnastik aracı.
Öküzleri dürtmekte kullanılan üvendirenin ucundaki yassı demir.
Bir ucuna yassı çivi, öbür ucuna yassı demir parçası konulmuş uzun sopa, üvendire.
Bulgarcada lobut eskiden dayak demektir. Kısa değnek olarak Bulgarcaya geçmiş. Türkçeden Sırpça ve Hırvatçaya da geçmiştir.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ