Veysi’nin, Adem’den başlayarak dünyada yaşanmış bütün kötülükleri ve bunlardan alınması gereken dersleri anlatan siyasetname niteliğindeki düzyazı yapıtı...

Habname, 
Veysi’nin, Adem’den başlayarak dünyada yaşanmış bütün kötülükleri ve bunlardan alınması gereken dersleri anlatan siyasetname niteliğindeki düzyazı yapıtı.

Veysi’nin, Adem’den başlayarak dünyada yaşanmış bütün kötülükleri ve bunlardan alınması gereken dersleri anlatan siyasetname.
Veysi’nin 1608 yılında yazdığı Habnamesi manzum, nesir karışık bir eserdir.
Farsça uyku anlamına gelen hab ve kitap anlamına gelen name kelimelerinden oluşur. Rüya kitabı  anlamına gelen bir kelimedir. 
Habname, eski edebiyatta rüyalarda görülen olayları, düşünceyi veya konuyu sanki rüyada görmüş gibi anlatan eserdir. 

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ