Yürürken düşme korkusu ...

Bazofobi,
İngilizce: bazophobia.
Fransızca: basophobie.
Yürürken düşme korkusu.
Yürürken düşmekten korkma.
Sinirsel veya ruhsal bozukluktan ileri gelen yürüyememe hastalığı.
Ruhsal ve sinirsel bozukluktan ileri gelen yürüyememe hastalığı.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ