Yerindelik, yanılmazlık...

İsabet,
Yerindelik, yanılmazlık. 
Hedefe varma, hedefi vurma
Piyango vb. şans oyunlarında, kazanma, çıkma, vurma.
Öneri, düşünce veya söz, yerinde olma
Yanılmazlık. 
Güzel rastlantı
Söyleyiş,
Rast gelme, yerini bulma. 
Doğru bir fikir söyleme.
Çok güzel, iyi oldu anlamlarında kullanılan bir seslenme sözü.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ