Sümerlerde ay tanrısı ...

Sin,
Sümerlerde ay tanrısı.
Sümerler: 
M.Ö. 3500 - M.Ö. 2000 yılları arasında Güney Irak'ta (Mezopotamya) yerleşik olan, medeniyetin beşiği olarak bilinen coğrafi bölge ve medeniyet. Sümerler XIX. yüzyılda keşfedilmiş. Gerek yazı, dil, tıp, astronomi, matematik, gerekse din, fal, büyü ve mitoloji gibi alanlarda ilk öne çıkan ve bilinen toplum Sümerlerdir. 

Türkistan bozkırlarında, Dicle ve Fırat deltasında yaşamışlar.  Sumer dini çok tanrılı bir dindi. 

Sümerlerin Tanrı ve Tanrıçaları;
Ana tanrıça; Kybele, Nina, Nana, İnnina. 
Ay Tanrısı; Mannar, Manar.
Ay-tanrı; Sin. 
Fırtına ve kötü hava habercisi tanrıça; Şullat,
Gök tanrısı; Anum, An.
Gökyüzü tanrısı; Anşar.
Güneş-tanrı; Utu, Ud, Ut.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ