1877-1926 yılları arasında yaşayan ve hece ölçüleriyle yazdığı şiirlerle tanınan Osmanlı kadın şair ...

İhsan Raif,
İhsan Raif Hanım,
(1877 – 1926)
Osmanlı bir ailede 
1877 yılında Beyrut’ta dünyaya geldi.   Vezir Köse Raif Paşa’nın büyük kızıdır. Özel olarak müzik, edebiyat ve Fransızca dersleri aldı. 

Döneminin şairlerinden Rıza Tevfik'in etkisiyle halk şairi tarzında hece vezniyle şiirler yazdı. Hece veznini kullanan ilk kadın şairlerimizdendir. Sade bir dili, yalın bir anlatımı var. Bu şiirler, kadınsı, aşk dolu ve yoğun duygu içerikli. Şiirlerinden bazılarını kendisi, çoğunu da diğer sanatçılar besteledi. İhsan Raif Hanım’ın şiirlerinden bestelenmiş şarkılar günümüzde de dinleniyor. 

Bestekarı Kemani Sarkis Efendi olan aşağıdaki şiiri yazdı.
Kimseye etmem şikayet, ağlarım ben halime,
Titrerim mücrim gibi, baktıkça istikbalime,
Perde-i zulmet çekilmiş, korkarım ikbalime,
Titrerim mücrim gibi, baktıkça istikbalime.

Eserleri;
Şiirleri.
Göz Yaşları (1914)-Şiir Dergisi.
Kadın ve Vatan (1914)

27 yaşında ve 3 çocukla çapkın, hayırsız kocası Ali Bey'den boşandı. Mühtedi Hüsrev bey’le bir gün sürecek 2. evliliğini yaptı. Daha sonra ilk ve tek aşkı yazar Şahabettin Süleyman ile 3. evliliğini yapar. Ancak eşi bir Avrupa seyahatinde ölür. Fransız Bell ile 4. evliliğini yapar. Bell aşkı nedeniyle dinini değiştirse de bu evliliği pek hoş karşılanmaz.

Yahya Kemal, Ahmet Haşim, Ruşen Eşref gibi kişilerden oluşan entellektüel bir çevresi vardır. Milli Mücadele’yi şiddetle desteklemiş.
1926 yılında Paris’te 49 yaşında yaşamını yitirdi. Rumelihisarı Kabristanı’na defnedildi.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ